Rekrutacja trwa

Rekrutacja do Projektu została przedłużona do dnia zebrania wystarczającej liczby osób.
Zapraszamy do Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

Cele Projektu

Celem Projektu „Aktywni Kaliszanie!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 96 osób, które ukończyły 30 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku pracy, z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego.

(więcej…)